Aina Cortès Pinya

Lux et umbra

ca na Polida Campanet (Mallorca) 20/10 - 5/11 / 2014

fotos exposició